Podsjetnik na 17. konferenciju u Splitu: fotografije, predavači i ostalo

G A L E R I J A   S L I K A  sa  17. konferencije psihologa

 

Pozvani predavači sa 17. konferencije

RAZVOJ KARIJERE – SIMPOZIJ- 17. konferencija

WISC IV: HRVATSKA ADAPTACIJA I STANDARDIZACIJA