O nama

Od devedesetih godina prošlog stoljeća psiholozi na području Splita počinju se aktivnije okupljati kroz organizaciju godišnjih sastanaka, rad službe za psihološku pomoć te, potom, kroz djelovanje Sekcije za školsku psihologiju. Početkom 1998., ove aktivnosti su formalizirane donošenjem Statuta i upisom Društva psihologa u Splitu (skraćeno DPS) u Registar udruga Splitsko-dalmatinske županije. Društvo djeluje kao Društvo „kći“ Hrvatskog psihološkog Društva, zajedno s trinaest ostalih županijskih društava na području Hrvatske.

Osnovni cilj Društva je razvijanje i popularizacija svih grana teoretske i primijenjene psihologije te sustavna skrbi o društvenom položaju i promidžbi psihologije kao struke na području Splitsko-dalmatinske županije. Ovaj temeljni cilj Društvo ostvaruje na različite načine: kroz stručna okupljanja psihologa, promicanje njihovog rada i profesionalnih interesa, savjetovanje građana, organizaciju tribina i predavanja za javnost te suradnju s udrugama koje dijele srodne interese.

1999. bila je značajna godina u radu Društva. Doneseni su pravilnici koji detaljnije uređuju rad DPS-a: Poslovnik o radu upravnog odbora te Pravilnik o osnivanju i načinu rada ustrojstvenih oblika sekcija). Zakupljen je prostor u centru Splita koji je narednih trinaest godina korišten za aktivnosti Društva. Organizirana je sedma Godišnja konferencija psihologa u Trogiru te osnovana Sekcija za kliničku psihologiju. 2000. rad Društva se obogaćuje organizacijom savjetovališta psihološke pomoći za adolescente i obitelj koje je bilo aktivno narednih nekoliko godina.

U idućem desetljeću intenzivira se rad sekcija pa su danas, uz spomenute sekcije za školsku psihologiju, koja je u međuvremenu uključila i područje predškolske psihologije, i sekcije za kliničku psihologiju, aktivne sekcija psihologa u socijalnoj skrbi te sekcija psihologa profesionalnog usmjeravanja i psihologa u organizacijskoj psihologiji.

Krajem 2008. u organizaciji DPS-a je održana sedamnaesta Godišnja konferencija hrvatskih psihologa u Podstrani, na temu Odgovornost- osobna, profesionalna, društvena. Iste godine se osniva i web stranica koja nakon gubitka prostora u 2011. postaje glavni virtualni prostor za dijeljenje informacija s članstvom. DPS, zajedno s ostalim županijskim Društvima redovno u veljači svake godine, prigodno obilježava Tjedan psihologije organizacijom tribina, stručnih predavanja i radionica za javnost.

U prethodnim godinama je u suradnji s nakladom SLAP organizirano nekoliko tematskih edukacija za članove Društva. Najviše tijelo Društva je Skupština koju čine sve fizičke osobe, članovi Društva. Društvom upravlja sedmeročlani Upravni odbor pod vodstvom predsjednika Društva. Rad Društva nadzire tročlani nadzorni odbor. Ulogu predsjednice Društva obnašale su do sada: Jadranka Radnić (1999. – 2001.), Silvija Čelan (2002. – 2004.), Lenka Ćurlin (2004. – 2012.), Sandra Čanić (2012.-2016.), Nelija Rudolfi (2016.-2020.) i Neda Pleić (2020.-2021.) Lara Buljan Gudelj (2021. – 2024.) dok je aktualna predsjednica Društva Vesna Tudor Pavičić. Funkcije dopredsjednica obnašaju Lara Buljan Gudelj i Anamarija Lončar, a tajnica je Ivana Svetina Leš.

U 2022. godini Društvo je promijenilo ime iz Društvo psihologa u Splitu u Društvo psihologa Splitsko-dalmatinske županije, čime je i iz naziva postalo jasno da su u rad Društva uključeni psiholozi i psihologinje iz cijele Županije. Nakon promjene imena kreirana je i nova web stranica kako bi se poboljšala vidljivost djelatnosti Društva. Iste godine Društvo započinje i s programom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja diljem Županije pod krovnim nazivom Potencijal osoba sa smetnjama mentalne prirode.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

• Vesna Tudor Pavičić
• Lara Buljan Gudelj
• Anamarija Lončar
• Suzana Jelavić
• Dina Klarić
• Ines Roso
• Ivana Svetina Leš

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

• Sandra Čanić
• Neda Pleić
• Meri Đula

IBAN DRUŠTVA

IBAN: HR2324070001100609072, pri OTP banka d.d.

Novosti