Sekcija za profesionalno usmjeravanje i organizacijsku psihologiju

Pročelnica sekcije za profesionalno usmjeravanje i organizacijsku psihologiju je Silvija Ćelap (kontakt e-mail: silvija.celap@hzz.hr).

Sekcija za profesionalno usmjeravanje postoji od 2010 godine. Članovi sekcije su psiholozi – savjetnici za profesionalno usmjeravanje. Odlukom Skupštine, 6. prosinca 2019. izglasano je spajanje Sekcije za organizacijsku psihologiju i Sekciju za profesionalno usmjeravanje. Sekcija za organizacijsku psihologiju je osnovana 2011. s ciljem aktivnijeg okupljanja psihologa koji se bave područjem organizacijske psihologije i psihologije rada.

Profesionalno usmjeravanje je skup različitih aktivnosti koje pojedincima omogućuju identificirati vlastite mogućnosti, kompetencije i interese u različito doba života, kako bi donijeli odluke o obrazovanju, osposobljavanju i zapošljavanju i upravljali vlastitom profesionalnom karijerom.

Korisnici usluga profesionalnog usmjeravanja, koje se najčešće provodi u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ-u), su učenici, studenti, nezaposleni, osobe koji žele promijeniti ili unaprijediti svoju karijeru te poslodavci.

Stručnjaci koji rade u profesionalnom usmjeravanju blisko surađuju s obrazovnim institucijama, udrugama civilnog društva i poduzećima.

U dijelu posla koji je vezan za rad s poslodavcima poput odabira radnika korištenjem postupaka psihologijske selekcije, rad psihologa u profesionalnom usmjeravanju podudara se sa radom psihologa koji rade u organizacijama.

Organizacijska psihologija je grana primijenjene psihologije koja se bavi ponašanjem pojedinaca i grupa u radnom okruženju. Organizacijski psiholozi doprinose uspjehu organizacije unapređivanjem karakteristika radnih mjesta i izvedbe zaposlenika. Ovi stručnjaci uobičajeno sudjeluju u čitavom spektru procesa upravljanja ljudskim potencijalima poput organizacije rada, selekcije i zapošljavanja, obrazovanja i profesionalnog razvoja, beneficija, procjene učinka, praćenja motivacije, zadovoljstva i angažiranosti zaposlenika, planiranja nasljeđivanja (succession management) te praćenja i upravljanja etičkim pitanjima. U vremenima u kojima se promjene događaju sve brže i intenzivnije, organizacijski psiholozi pomažu organizacijama i zaposlenicima u periodu tranzicije i razvoja.

Novosti