Stručne sekcije

Uvjet za sudjelovanje na sastancima (stručnim skupovima) sekcija te bodovanje istih pri Hrvatskoj psihološkoj komori je aktivno članstvo u DPSDŽ-e. Aktivno članstvo podrazumijeva plaćenu članarinu za tekuću godinu ili slanje odgovarajuće potvrde za oslobađanje plaćanja članarine Tajnici Društva. Članstvo u pojedinoj sekciji se, uz navedeno, ostvaruje kontaktiranjem pročelnice i zamolbom za stavljanje na popis članova sekcije.

Članovi DPSDŽ-e dobrodošli su na sastanke svih sekcija. Pročelnici sekcija pravovremeno objavljuju informacije o sastancima sekcija na web stranicama Društva te, dodatno, e-mailom informiraju članove pripadajuće sekcije o istima. Svi članovi DPSDŽ-e, a osobito članovi pojedinih sekcija, pozvani su, u suradnji s pročelnicom sekcije sudjelovati i inicirati organizaciju i provedbu sastanaka, a kako bi unaprijedili aktivnosti Društva i vlastito profesionalno usavršavanje.

Sastanci sekcija boduju se od strane Hrvatske psihološke komore (HPK) temeljem Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i prijavi stručnog skupa za usavršavanje psihologa. Sastanci stručnih sekcija boduju se kada obrađuju najmanje jednu stručnu temu. Kada se obrađuje jedna tema minimalno je 45 minuta predavanja i 30 minuta rasprave, a kada se obrađuje više tema minimalno je 30 minuta predavanja i 15 minuta rasprave po temi. Predavači dobivaju osam (8) bodova za aktivno sudjelovanje, dok slušači za pasivno sudjelovanje dobivaju pet (5) bodova. Nakon stručnog skupa Povjerenstvu za stručno usavršavanje HPK-e dostavlja se kratki zapisnik u kojem moraju biti: dnevni red, popis imena predavača s popisom tema, sažetci izlaganja, trajanje izlaganja, popis prisutnih. Prijavu sastanka radi pročelnica sekcije koja ima informaciju o aktivnim članovima DPSDŽ-e, a prema odgovarajućoj potpisnoj listi s održanog sastanka.

Novosti