Članstvo

Redovitim članom DPSDŽ-e može postati državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin sa završenim diplomskim studijem psihologije.
Prava i obveze članova su, prema članku 12., Statuta DPSDŽ-e:

• da biraju i budu birani u tijela Društva,
• da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju,
• da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti,
• da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela,
• da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Društva,
• da redovito plaćaju članarinu,
• da čuvaju i podižu ugled Društva.

Izravne beneficije za članove opisane su, među ostalim stavcima članka 7. Statuta DPS-a. To su osobito:

• strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
• zastupanje profesionalnih interesa psihologa i psihologijske djelatnosti općeg značenja,
• suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Društva,
• promicanje privatnog poduzetništva psihologa.

Ove se beneficije osobito ostvaruju kroz usavršavanje putem sastanaka sekcija te preporuku psihologa s određenom ekspertizom. U narednom periodu planiramo još više poraditi na dvosmjernoj komunikaciji s članovima Društva u vidu pravovremene izmjene aktualnih vijesti i informacija te honoriranom ili volonterskom angažiranju članova Društva na različitim stručnim projektima te projektima od društvenog značaja.
Pozivamo sve članove Društva da informacije o događanjima i vijestima koje smatrate značajnima za ostale kolegice/kolege i za psihologijsku struku općenito pa, shodno tome, predlažete njihovu objavu na WEB stranicama Društva, pošaljete na e-mail adresu drustvopsihologa.split@gmail.com

UČLANJENJE

Članarina za 2024. iznosi 10 EUR. Članarina se plača za svaku pojedinu kalendarsku godinu i vrijedi do 31. ožujka iduće godine.

Kolege i kolegice umirovljenici, nezaposleni, studenti te korisnici porodiljnog dopusta i dopusta za njegu djeteta oslobođeni su plaćanja članarine – u ovom slučaju potrebno je skenirano ili poštom poslati odgovarajuću potvrdu (e-mail: ivanasvetina@gmail.com ; adresa: Trondheimska 4.b, 21000 Split).

Članarina se uplaćuje na IBAN: HR2324070001100609072, pri OTP banka d.d., model plaćanja: HR 00, poziv na broj primatelja: OIB, te opis plaćanja: “članarina za 2024. godinu – ime i prezime člana” ili putem bar coda

Mole se svi postojeći i novi članovi Društva psihologa Splitsko-dalmatinske županije da obavezno ispune obrazac na priloženoj poveznici kako bi bili dodani u novu, ažuriranu bazu Društva i primali sve relevantne obavijesti na vrijeme.

https://forms.gle/CTTpcMfoGNKkaHd67