Kontakt

Društvo psihologa Splitsko-dalmatinske županije
Trondheimska 4b
21000 Split

drustvopsihologa.split@gmail.com

Predsjednica:
Vesna Tudor Pavičić– e-mail: vesnatudor2@yahoo.com

Dopredsjednice:
Anamarija Lončar – e-mail: anamarija.loncar@socskrb.hr
Lara Buljan Gudelj – e-mail: lara.buljan@gmail.com

Tajnica:
Ivana Svetina Leš – e-mail: ivanasvetina@gmail.com

Prijedlozi za objavu vijesti na WEB stranicama Društva: drustvopsihologa.split@gmail.com

Novosti