Kontakt

Društvo psihologa Splitsko-dalmatinske županije
Trondheimska 4b
21000 Split

drustvopsihologa.split@gmail.com

Predsjednica:

Lara Buljan Gudelj – e-mail: lara.buljan@gmail.com

Dopredsjednice:

Anamarija Lončar – e-mail: anamarija.loncar@socskrb.hr
Neda Pleić – e-mail: neda.pleic@gmail.com

Tajnica:

Ivana Svetina Leš – e-mail: ivanasvetina@gmail.com

Prijedlozi za objavu vijesti na WEB stranicama Društva: drustvopsihologa.split@gmail.com

Novosti