Sekcija za kliničku psihologiju

Pročelnica Sekcije za kliničku psihologiju je mr. spec. Vedrana Ždero (kontakt e-mail: vedrana.zdero@dp-split.hr).

Sekcija za kliničku psihologiju djeluje već dugi niz godina (od 1999.). Rad ove sekcije prvenstveno je usmjeren na unaprjeđivanje znanja i vještina na području kliničke psihologije, a sastoji se iz redovitih stručnih sastanaka.

Klinička psihologija je grana primijenjene psihologije koja se bavi istraživanjem, prevencijom, dijagnozom i tretmanom neprilagođenog i aberantnog doživljavanja i ponašanja (Psihologijski rječnik, 1992.). U pravilu, organiziraju se četiri sastanka u školskoj godini, koja sadrže po jedno stručno izlaganje i/ili radionicu. Teme stručnih izlaganja obuhvaćaju područja kliničke psihologije, zdravstvene psihologije, neuropsihologije, savjetovanja i psiholoških tretmana / psihoterapije.

Također, na sastancima se, po potrebi, razmatra status kliničkih psihologa te upoznaju pravilnici HPK-e koji su relevantni za područje rada kliničkih psihologa.

Novosti