Elektronsko glasovanje – Skupština DP Split

Poštovani članovi DP Splita,

s obzirom na godišnji promet, imamo priliku preći na vođenje jednostavnog knjigovodstva, naspram dvojnog kakvog smo do sada vodili.

Prezentacija u prlogu str 52: „Ako je u tri godine udruga imala prihode manje od 230.000,00 kuna i imovinu čija je vrijednost manja od 230.000,00 kuna udruga može voditi jednostavno knjigovodstvo.

Odluku o ulasku u sustav jednostavnog knjigovodstva udruga mora donijeti u roku od 60 dana od početka godine.“

Odluku donosi najviše tijelo Društva. Upravni odbor DPS-a predlaže stoga održavanje Skupštine elektronskim putem – i e-glasovanje. Molim vas da se elektronskim putem izjasnite slažete li se s odlukom o prelasku na jednostavno knjigovodstvo, na način da pošaljete e-mail s DA ili NE, najkasnije do 15.2.2015. na adresu sandra.canic@dpsdz.hr.

Također molim sve članove zainteresirane za sudjelovanje u radnoj skupini koju ćemo oformiti u ožujku na temu prilagodbe poslovanja DPS-a novom zakonu o Udrugama da iskažu svoj eventualni interes također na sandra.canic @dpsdz.hr.

Za sve informacije stojim na raspolaganju.

Srdačan pozdrav!