Suradnja DPSa te Centra za odgoj i obrazovanje“ Juraj Bonači“

Društvo psihologa u Splitu započelo je suradnju s Centrom za odgoj i obrazovanje“ Juraj Bonači“. Prvo u nizu predavanja održala je kolegica Nelija Rudolfi na temu “Mindfulness & stres management”. Predavanje je bilo namijenjeno stručnom osoblju Centra.