Sekcija za psihologiju starenja – nova sekcija HPD-a se osniva na Konferenciji u Dubrovniku

U okviru Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012., europski psiholozi nizom aktivnosti nastoje pokazati kako svojim stručnim znanjima i iskustvima mogu unaprijediti kvalitetu života starijih osoba kojih ima sve više i koji teže dobrom i aktivnom starenju. S obzirom da ljudi žive sve duže i da je udio starijih osoba u populaciji Hrvatske sve veći, može se očekivati da će psiholozi među svojim klijentima imati sve više starijih osoba ili sredovječnih osoba koje imaju problema zbog ostarjelih roditelja.

Međutim, unatoč objektivnoj situaciji, za našu su zemlju tipične dvije pojave: – jako malo je psihologa zaposlenih u ustanovama ili radnim organizacijama koje pružaju usluge skrbi starijim osobama – nekoliko u domovima za starije i nemoćne osobe, nešto više u udrugama, privatnoj praksi, obrazovnim ustanovama; – jako je mali broj starijih osoba upućen na psihološke tretmane (procjene, dijagnostiku, terapije, savjetovanje) od strane zdravstvenog ili socijalnog sustava skrbi. Oboje navedeno se najviše može pripisati neinformiranosti i predrasudama o korisnosti psiholoških usluga kad se radi o starijim osobama. Psihološkim intervencijama moguće je očuvati ili poboljšati kvalitetu života starijih osoba. Povratne informacije od psihologa koji su iskusili rad sa starijim osobama izuzetno su pozitivne i ohrabrujuće, a to je osobito važno s obzirom na populacijsku sliku koja nas čeka u budućim generacijama, ali i s obzirom na osobne težnje kvalitetnom životu, u svakom razdoblju našeg života, pa i u vlastitoj starosti.

Pozivamo vas na Okrugli stol ne temu – “Psihologija i starenje”.

Ciljevi okruglog stola jesu:

  1. Prikazati mogućnosti psihološke struke i iskustva psihologa u unaprjeđenju skrbi o starijim osobama i kvalitete života u starosti.
  2. Predložiti osnivanje Sekcije za psihologiju starenja Hrvatskog psihološkog društva. Pozvani sudionici simpozija su psiholozi koji se bave problematikom starenja i starosti, odnosno pružaju stručne usluge starijim osobama i/ili njihovim obiteljima. Očekuje se sudjelovanje i drugih psihologa koje zanima ovo razmjerno novo područje psihologijske prakse.

Sekciji za psihologiju starenja možete pristupiti već sada ako popunite pristupnicu u privitku i pošaljete HPD-u na hpd-cpa@net.hr ili fax. 01 23 11 912.

Preuzeto sa: www.psihologija.hr