Sastanak sekcije za školsku psihologiju 5.3.

Poštovane kolegice i kolege,

Sastanak Sekcije za školsku psihologiju Društva psihologa u Splitu održat će se on line u petak
5.ožujka s početkom u 12:00 sati.

Na sastanku će kolegica dr.sc. Snježana Bilać, specijalist kliničke psihologije održati predavanje i raspravu:
NEUROPSIHOLOGIJSKI PROFIL PERINATALNO RIZIČNE DJECE SA I BEZ CEREBRALNE PARALIZE – SLIČNO
ILI RAZLIČITO?

Cilj je ukazati koje probleme imaju “samo neurorizični”, jer to nije lako uočljivo ako nemaju i veću dijagnozu. Ovakve djece ima dosta u svim sustavima.

Za predavanje se trebate prijaviti linkom:
https://forms.gle/VGFt7HEFg8VTgSrf6

Poveznicu za pristupanje predavanju na Zoom aplikaciji dobit ćete mejlom.
Predavanje će biti prijavljeno za bodovanje HPK onim kolegama koji su članovi DPS s podmirenom
članarinom za 2021. god.

Novosti