Sastanak Sekcije za profesionalno usmjeravanje

Sastanak Sekcije za profesionalno usmjeravanje održat će se 6.2.2014. u 13:30 sati u prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Bihaćka 2c, dvorana A, 3. kat. Na sastanku će kolegica Tamara Leš prikazati hrvatsku verziju Hoganovog upitnika ličnosti (HPI).

Novosti