Sastanak sekcije psihologa u socijalnoj skrbi

Drage kolegice i kolege,

pozivam vas na stručni sastanak Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi na kojem će predavanje na temu ‘Procjena igre kao nadopuna psihodijagnostici’ održati Maja Bonačić, mag. psihologije.
Sastanak će se održati u srijedu, 26. listopada 2016. godine, s početkom u 13:30 sati, u dvorani A na trećem katu HZZa u Splitu, Bihaćka ulica 2c.

Lijep pozdrav,

Danica Ergovac, mag. psihologije
Pročelnica Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi