RAZVOJ KARIJERE – najava simpozija i okruglog stola

simpozij - najava
Hrvatsko psihološko društvo najavljuje novi projekt – “Razvoj karijere”, a započinje ga najavom simpozija i okrugog stola koji će se održati tijekom 17. godišnje konferencije u Splitu.

Psihologija kao primijenjena znanost može pridonijeti te već pridonosi gotovo svim oblicima djelatnosti u društvu. Javnost postaje svjesnija psihologije kao struke i naših mogućnosti da svojim radom, znanjem i iskustvom doprinesemo u brizi za mentalno zdravlje, unapređenju rada organizacija, sustavu obrazovanja, području socijalne skrbi, itd. Samim time imamo sve veću priliku pozitivnog utjecaja na okolinu i društvo što pred nas stavlja dodatnu odgovornost rada na razvoju vlastite struke, kao i nas kao stručnjaka. Pokretanje rasprave na tu temu temeljeno je na ideji da se pri osmišljavanju sustava cjeloživotnog obrazovanja (uključujući preddiplomski i diplomski studij, vježbenički staž i mentorstvo, poslijediplomske studije, dodatno usavršavanje i edukacije, itd.) u većoj mjeri koriste iskustva stručnjaka iz prakse, koji najbolje znaju koja znanja i vještine su potrebni da bi psiholog bio uspješan na svom radnom mjestu. Stoga je namjera ovog simpozija započeti diskusiju te zajednički predložiti neka konkretna rješenja koja će pridonijeti općem podizanju kvalitete rada naše struke. Konkretno, cilj je pokušati dati odgovore na sljedeća pitanja:

> Koji je profil te koje kompetencije treba imati psiholog da bi bio uspješan na svom radnom mjestu?


-> Koji su najčešći izazovi s kojima se psiholozi susreću u svakodnevnom radu, pogotovo kad je riječ o mladim stručnjacima koji se tek upoznaju s praksom?


->Koja znanja i vještine bi psiholozi trebali steći tijekom:

– dodiplomskog i diplomskog studija
– vježbeničkog staža
– daljnjeg stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja?
– Kako poboljšati suradnju znanstvene zajednice i stručnjaka iz prakse u svrhu podizanja kvalitete rada struke?

Na ta i druga pitanja odgovori će se dati iz četiri različita kuta:

– iz perspektive priznatih i iskusnih hrvatskih stručnjaka (iz područja kliničke, školske, organizacijske te psihologije u socijalnoj skrbi)
– iz perspektive znanstvene zajednice
– iz perspektive vježbenika i mladih psihologa
– iz perspektive studenata

Na temu simpozija prezentacije će održati:

– dr.sc. Slavka Galić, prof., područje kliničke psihologije
– Ana Boban, prof., područje školske psihologije
– Anela Čulav, prof., područje psihologije u socijalnoj skrbi
– Marino Miloš, prof., područje organizacijske psihologije
– dr.sc. Vladimir Takšić, izvanredni profesor Odjeka za psihologiju FF-a u Rijeci
– Antea Popović, prof., prezentacija rezultata ankete provedene na uzorku vježbenika i mladih psihologa
– Andro Pavuna, student diplomskog studija psihologije

Prvi simpozij na temu „Razvoj karijere“ završit će zajedničkim okruglim stolom.

Moderatorica: mr.spec. Tanja Pureta, prof.

Predviđeno trajanje: 3 sata

Pozivamo kolegice i kolege da se pridruže, sudjeluju u radu simpozija te raspravama. Točno vrijeme održavanja ovog simpozija bit će objavljeno u konačnom programu koji je u pripremi…

Novosti