Psihološki utjecaj poplava

Poplave imaju jak psihološki utjecaj na građane ali i na spašavatelje na intervenciji u poplavama. Spašavatelji, iako u pravilu nisu educirani pružati psihosocijalnu potporu u poplavama, mogu znatno pridonijeti ublažavanju psiholoških stresnih reakcija kod građana izazvanih pojavom poplave. Tekst iz Vatrogasnog vjesnika br 11/2012, autor Zoran Šimić.

Poplave predstavljaju izvanredni događaj uzrokovan djelovanjem prirodnih pojava i imaju velik utjecaj na život i zdravlje ljudi, osobito ako se radi o gusto nastanjenim područjima. Uzrokuju velike materijalne štete na stambenim, kulturnim i gospodarskim objektima, infrastrukturi te izazivaju znatne gospodarske štete i gubitke. U Hrvatskoj se redovito, gotovo svake godine događaju poplave, koje su ove godine na sreću, prošle bez stradalih osoba, ali s velikom materijalnom štetom.

PSIHOLOŠKI UTJECAJ POPLAVA
http://www.psihoportal.com/index.php/hr/str-prilozi/1433-psiholoski-utjecaj-poplava-na-ljude

SPISAK PSIHOTERAPEUTA ZA POMOĆ STRADALIMA U POPLAVAMA
http://www.savez-spuh.hr/najave/spisak-psihoterapeuta-za-pomoc-stradalima-u-poplavama/