Produljen je rok za prijavu aktivnosti za 13. Tjedan psihologije

Drage kolegice i kolege, produljen je rok za prijavu aktivnosti. Ukoliko želite sudjelovati na Tjednu psihologije svoje prijave šaljite na sljedeći mail marijabiuk@hotmail.com  najkasnije do 31. siječnja 2020. Kao aktivnost tjedna možete prijaviti i aktivnosti koje su dio vaših redovnih aktivnosti, a održavaju se u tom tjednu (predavanja za roditelje, radionice i slično). Možete sudjelovati i organizirajući predavanje za javnost u suradnji s DPS-om na temu koju smatrate korisnom i zanimljivom općoj populaciji. Materijale za osnovne i srednje škole  zatražite upitom na e-mail nelija@admoneo.hr .

Srdačno, 
Vaš DPS