Predstavljanje priručnika za mlade “Pretežno vedro”

Predstavljanje priručnika za mlade “Pretežno vedro” održat će se 20.11.2012. u 13 sati u prostorima Info zone Split, Jerina 1. Priručnik je nastao u okviru istoimenog projekta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo naše županije u suradnji s Dječjim domom Maestral, osnovnim školama Stobreč i Stjepan Ivičević (Makarska) te Škole za grafiku, dizajn i održivu gradnju. Priručnik se bavi temom osjećaja. Predstavljanje se događa u Mjesecu borbe protiv ovisnosti.

Novosti