Početak edukacije iz teorije izbora i realitetne terapije

Udruga za realitetnu terapiju započinje s edukacijom iz TI/RT u trajanju od 2 godine. Kroz vježbe, kreativne tehnike i diskusije cilj je omogućiti polaznicima spoznaju mogućnosti i dobrobiti uvođenja ideja teorije izbora u svakodnevni život.

Za više informacija pogledajte dokument u prilogu.

Novosti