Obavijest: traži se predavač za kolegij sportska psihologija

Na Visokoj školi za sportski menadžment “Aspira” u Splitu traže nekoga tko je zainteresiran držati kolegij sportske psihologije. Kolegij je jednosemestralan i počinje na jesen u novoj  akademskoj godini. Uvjeti su da osoba ima izbor u zvanje najmanje predavača i da ne predaje na Sveučilištu (osim ako nije honorarno).

Zainteresirani se mogu javiti na kontakt e-mail adresu: tea_palavrsic@yahoo.com ili na mob: 098/769-400.

Novosti