Sastanak sekcije za kliničku psihologiju

Sljedeći sastanak Sekcije za kliničku psihologiju Društva psihologa u Splitu bit će održan u petak, 5. veljače 2010. g., s početkom u 13.00 sati.

Na sastanku sekcije kolegica Vedrana Ždero održat će izlaganje pod nazivom “PSIHIČKO ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE DJECE U OBITELJI – ATRIBUCIJA KRIVNJE ZA DOŽIVLJENO ZLOSTAVLJANJE I PRILAGODBA U ADOLESCENCIJI”.
Istovremeno, sastanak će biti iskorišten i za dogovor o daljnjem programu Sekcije tijekom ove šk. god., pa je pročelnica sekcije, Vedrana Žedro, uputila poziv svima za što brojnijim okupljanjem na ovome sastanku.

Novosti