Novi upravni odbor

Društvo psihologa u Splitu održalo je u prosincu redovnu i izbornu godišnju Skupštinu. Među ostalim točkama, izglasan je novi Upravni Odbor u sastavu: Nelija Rudolfi, Neda Pleić, Marija Biuk, Andreja Bubić, Ana Drnasin, Meri Đula Ercegović i Sandra Čanić te novi nadzorni Odbor u sastavu: Anđelka Božinović, Lenka Ćurlin i Mirjana Nazor.

Na prvom sastanku novog Upravnog odbora izglasan je novi mandat dosadašnjoj predsjednici Sandri Čanić, dok su nove dopredsjednice Nelija Rudolfi i Neda Pleić. Tajnica Društva je Marija Biuk. Redovno trajanje svih mandata je dvije godine. DP u Splitu zahvaljuje dosadašnjim članovima Upravnog i Nadzornog odbora na predanom radu u protekle dvije godine te želi uspjeh novom upravljačkom i nadzornom sastavu.