Geštalt edukacija u Splitu!

Poštovane kolegice i kolege,

dobili smo obavijest da Jasenka Pregrad sa svojim suradnicima, a u okviru programa Instituta iz Wurzburga (Institut fur integrative Gestalttherapie, Wurzburg , Njemačka) pokreće Geštalt edukaciju u Splitu.

Uvodne iskustvene radionice održat će se u tri navrata 8. i 9. listopada,  22. i 23. listopada, te 26. i 27. studenog 2011. godine u Splitu, u prostorijama Obiteljskog centra, Trg F. Tuđmana 3. Cijena ovih radionica je 600 kn po polazniku po radionici.

Ovdje preuzmite prijavnicu i originalnu obavijest

Edukacijska grupa formira se na izbornoj radionici na koju su pozvani svi zainteresirani. Na njoj se radi iskustveno koristeći geštaltistički pristup, upoznaju se  voditelji i članovi međusobno, te se na kraju radionice zajednički donosi odluka o formiranju edukacijske grupe i o njenim polaznicima.

Preduvjet za pristupanje izbornoj radionici je sudjelovanje na jednoj od uvodnih iskustvenih radionica, odnosno neposredno iskustvo gestalt psihoterapijskog pristupa.

Međutim, pozvani ste na jednu ili više iskustvenih radionica i ukoliko želite jedan vikend poraditi na svom osobnom rastu i razvoju ili bliže upoznati gestaltistički pristup, bez obzira na edukaciju. Polaznici iskustvenih radionica dobit će potvrdu o sudjelovanju koju mogu koristiti za dokazivanje stručnog usavršavanja.

Ukoliko ste zainteresirani, molim Vas da se prijavite do 30. rujna 2011.. na e-mail jasenka.pregrad@gestalt-drustvo.hr ili fax  01 468 32 78

Ovdje preuzmite prijavnicu i originalnu obavijest

Novosti