Izabrano novo vodstvo Društva

Poštovane kolegice i kolege,

Društvo psihologa Splitsko-dalmatinske županije, 31. siječnja 2024. održalo je Izbornu i Redovitu skupštinu na kojoj je izglasan novi Upravni odbor u sastavu: Vesna Tudor Pavičić, Lara Buljan Gudelja, Anamarija Lončar, Dina Klarić, Ivana Svetina Leš, Suzana Jelavić i Ines Roso Perić te novi Nadzorni odbor u sastavu: Sandra Čanić, Neda Pleić i Meri Đula.

Izabrana je i nova predsjednica Društva psihologa Splitsko-dalmatinske županije – Vesna Tudor Pavičić. Funkcije dopredsjednica obnašaju Lara Buljan Gudelj i Anamarija Lončar, a tajnica je Ivana Svetina Leš. Redovno trajanje svih mandata je četiri godine.

Odabrani su i voditelji sekcija Društva psihologa u Splitu. Voditeljica Sekcije za kliničku psihologiju je Vedrana Ždero, Sekcije za školsku psihologiju Suzana Jelavić, Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi, Tina Barun.

Zahvaljujemo prethodnim članovima Upravnog odbora te voditeljima sekcija na dosadašnjem angažmanu i trudu.