Igor Longo: Crtice 23

Treba li djecu uvlačiti u natjecanja s drugima? Ako DA – kada i kako?

Ako NE – što onda?

Pročitajte njegove najnovije crtice.