Geštalt psihoterapija u Splitu

U Splitu se osniva nova grupa za edukaciju iz geštalt psihoterapije po programu Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta. Edukacija traje 4 godine, a za upis u osnovni modul potreban je završen fakultet i visoka motivacija za rad na sebi.

Poštovani,  obavještavamo vas da u Splitu otvaramo edukaciju iz geštalt psihoterapije po programu Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta.

Edukacija iz geštalt terapije traje 4 godine, a za uključivanje u osnovni modul potreban je završen fakultet i visoka motivacija za rad na sebi, s tim da prednost imaju kandidati koji su završili  humanističke studije.

Prve dvije godine polaznici pohađaju osnovni modul koji uključuje rad na sebi u grupnom setingu, a druge dvije godine polaznici stječu znanje i vještinu rada s drugima u terapijskom smislu.

Edukacija se provodi prema malteškom programu koji je među prvima dobio akreditaciju Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT). Edukacija se osim u Splitu, provodi u Zadru, Opatiji, Puli i Osijeku. Edukacija je priznata od strane Hrvatske psihološke Komore, a i Hrvatska liječnička komora također boduje naš program. Svi predavači, odnosno treneri, imaju europske licence za provođenje ove edukacije.

Psihika d.o.o. je u statusu pridruženog člana EAGT-a, pa po završetku programa i polaganjem ispita polaznici apliciraju za certifikat Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT).

Ova nova grupa ima jos nekoliko slobodnih mjesta, pa se prvi  inicijalni trosatni susret  planira se u  listopadu ili studenom 2014. godine kada se ta mjesta popune. Na tom susretu biste imali priliku upoznati se s edukacijom i saznati sve sto vas u vezi iste zanima, formirala bi se i grupa i dogovorili termini za dalje. O točnom vremenu i mjestu održavanja biti ćete kasnije obaviješteni. Kako vrijeme prvog susreta ovisi o broju prijavljenih na taj susret, molimo da se za isti prijavite. Cijena inicijalnog susreta je 150,00 kn. Satnica inicijalnog susreta ulazi u satnicu edukacije.

MOLIM DA SE PRIJAVITE NA NAVEDENE KONTAKTE NA NAČIN DA UKRATKO NAPIŠETE  O VAŠOJ MOTIVACIJI ZA EDUKACIJU TE VAŠE OSOBNE I PROFESIONALNE PODATKE; IMA I PREZIME, DOB, ZANIMANJE, BAZIČNU NAOBRAZBU, DOSADAŠNJE ISKUSTVO S TERAPIJOM I ZAPOSLENJE.

Novosti