Edukacija NEO PI-R i NEO-FFI, 25. rujna 2015. u Splitu

Društvo psihologa u Splitu u suradnji s nakladom SLAP, organizira jednodnevnu edukaciju u Splitu na temu primjene, ocjenjivanja i interpretacije psihologijskih mjernih instrumenta Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) i NEO petofaktorski inventar (NEO-FFI).

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) sažeta je mjera pet glavnih dimenzija ili domena ličnosti te nekih važnijih crta ili faceta koje definiraju svaku domenu. Zajedno, ovih 5 ljestvica domena i 30 ljestvica faceta omogućuju sveobuhvatnu procjenu ličnosti odraslih.

NEO-FFI je verzija NEO PI-R od 60 čestica, u kojem se boduje samo pet domena. NEO-FFI je koristan kada je vrijeme za testiranje ograničeno, a opća informacija o ličnosti dovoljna.

Voditelj edukacije je Meri Đula Ercegović.

Članovi Društva psihologa u Splitu se mogu javiti izravno kolegici Meri (meridula@gmail.com) radi dodatnih informacija o edukaciji, a prijaviti se možete i izravno na linku Naklade Slap: http://www.nakladaslap.com/edukacije.aspx?gid=a51d7796f3374af681588e062b017b82