Edukacija iz transakcijske analize

Udruga transakcijske analize (UTA) organizira edukaciju iz transakcijske analize u trajanju od četiri godine. Voditeljica edukacije je mr. sci. Nada Žanko, prof., certificirani edukator i supervizor transakcijske analize.

Obavještavamo vas da UTA organizira edukaciju iz transakcijske analize u trajanju od četiri godine koja će započeti kada se javi dovoljan broj polaznika. Prijave su u tijeku. Nastava i vježbe održavaju se jednom mjesečno, po deset sati, deset mjeseci u godini, subotom. Školarina se uplaćuje semestralno (svakih šest mjeseci), u iznosu od 600 eura. Voditeljica edukacije je mr. sci. Nada Žanko, prof., certificirani edukator i supervizor transakcijske analize.

Transakcijska analiza je znanstvena teorija o ljudskom razvoju i funkcioniranju, o međuljudskim odnosima, komunikaciji, razvoju i obrascima zdravog i neprilagođenog ponašanja u pojedinaca, parova, porodica ili grupa. Pruža tehnike i metode preventivnog, kliničkog, savjetodavnog, psihoterapeutskog i korektivnog rada, te znanja i vještine koje unapređuju komunikaciju i ispravno interveniranje u svakodnevnim kontaktima sa klijentima, štičenicima, pacijentima, suradnicima.

Transakcijska analiza primjenjuje se u tri područja rada:

– kliničkom radu za psihoterapeutski i savjetodavni rad, a mogu ga specijalizirati liječnici, psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, kriminalisti. Za ovo područje specijalizacije savladavaju se intervencije, tehnike i strategije psihoterapeutskog i savjetodavnog rada bilo za korekciju osjećanja, mišljenja i ponašanja, ili za razvoj onih kapaciteta koje osoba odabere razvijati. TA je razvila metode kojima se mogu postići veća svjesnost, razumijevanje, konstruktivne promjene u području čuvstvenog, vrijednosnog i ponašajnog sustava.

– odgojno – obrazovnom radu za bolje razumijevanje procesa rasta, razvoja, učenja, motivacije, ponašanja, uspječnosti, prilagodbe, kreativnih procesa, komunikacije. Mogu ga specijalizirati pedagozi, psiholozi, učitelji, nastavnici, profesori, odgajatelji,  ravnatelji… svi stručni djelatnici u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama. Za ovo područje specijalizacije savladavaju se vještine i metode koje omogućuju sustavni pristup razumijevanju povezanosti između ponašanja, učenja, odgoja i školovanja ili razvoja i odrastanja. To može dovesti do konstruktivnih promjena u odgojno-obrazovnom procesu i može pomoći da učenje i rast postane prirodan, zanimljiv, poticajan i zabavan proces i za ”učenika” i za ”učitelja”

–  u organizacijama gdje se TA primjenjuje kao sustavni pristup razumijevanju povezanosti ljudskih sposobnosti, želja i ponašanja, načina na koje su organizacije djelotvorne, te kako organizacije zadovoljavaju svoje suradnike, partnere i korisnike. Polaznici se osposobljavaju za ”konzalting” za organizacije koji se sastoji u savladavanju i primjeni tehnika razumijevanja i komunikacijskih vještina u rješavanju problema u životu i radu organizacije, kao i u najnovijem području primijenjene psihologije: upravljanju i korištenju ljudskih potencijala. Mogu ga specijalizirati svi djelatnici visoke stručne spreme u organizacijama (poduzećima, ustanovama, institucijama) koji rukovode ili upravljaju organizacijom ili ljudima, a posebno se preporuča menedžerima, pregovaračima i psiholozima.

UTA je članica Europskog i Svjetskog udruženja transakcijske analize pa je program edukacije verificiran i superviziran na tim razinama. Nakon završene edukacije polaže se ispit pred europskom komisijom i dobiva se certifikat psihoterapeuta transakcijske analize ili transakcijskog analitičara savjetodavne ili edukacijske ili organizacijske specijalizacije.

Polaznik edukacije može stručna i praktična znanja primjenjivati u svom radu već nakon prve godine edukacije uz stručno vođenje, savjetovanje i superviziju edukatora.Supervizijski proces je obavezan i za polaznika i za edukatora sve dok polaznik ne stekne certifikat.

Za podrobnije informacije možete se obratiti: Nadi Žanko, tel. 01 66 36 650. Mob:098 419 693.

Unaprijed se zahvaljujemo na suradnji i srdačno vas pozdravljamo,

Edukator i supervizor
Nada Žanko