Edukacija iz realitetne terapije i teorije izbora u Splitu

U prilogu je obavijest o početku osnovnog programa edukacije iz teorije izbora i realitetne terapije u Splitu.  Detaljnije informacije o edukaciji i RT/TI mogu se dobiti na stranicama:
www.udruga-hurt.hr i na www.wglasser.com.

Program edukacije (PDF format)

Novosti