Dvije Geštalt edukacije u Splitu!?

Nakon dugog niza godina bez Geštalt edukacije u Splitu, uskoro će se u Splitu organizirati čak dvije edukacije, edukacija Instituta iz Wurzburga/ Zagreba (edukaciju organizira Jasenka Pregrad) i Instituta s Malte/ iz Zadra (edukaciju organizira Margareta Mesić). Da bismo umanjili nejasnoće i pomogli zainteresiranima nudimo mogućnost izbora među obavijestima:

–> Preuzmite obavijest instituta iz Wurzburga (Zagreb)

–> Preuzmite obavijest instituta s Malte (Zadar)