Društvo psihologa u Splitu – novi Upravni odbor i nova predsjednica Lara Buljan Gudelj

Poštovane kolegice i kolege,

Društvo psihologa u Splitu, 15. prosinca 2021., održalo je Redovnu i Izbornu skupštinu na kojoj su izglasani nova predsjednica Društva, Upravni odbor, Nadzorni odbor te voditelji sekcija.

Nova predsjednica DPS-a je Lara Buljan Gudelj. Funkcije dopredsjednica obnašaju Anamarija Lončar i Neda Pleić, a tajnica je Ivana Svetina Leš.

Članovi novog UO DPS-a su: Lara Buljan Gudelj, Anamarija Lončar, Tanja Bitanga, Dina Klarić, Ivana Svetina Leš i Doris Veronika, Neda Pleić Članovi novog NO DPS-a su: Vesna Tudor Pavičić, Marija Biuk i Meri Đula.

Redovno trajanje svih mandata je dvije godine.

Voditeljica Sekcije za kliničku psihologiju, je Vedrana Ždero, Sekcije za profesionalno usmjeravanje i organizacijsku psihologiju Silvija Ćelap, Sekcije za predškolsku psihologiju Najda Čajo, Sekcije za školsku psihologiju Suzana Žužul te Sekcije psihologa u socijalnoj skrbi Tina Barun.

Zahvaljujemo prethodnoj predsjednici Nedi Pleić i članovima Upravnog i Nadzornog odbora te voditeljima sekcija na dosadašnjem angažmanu i trudu.

Srdačan pozdrav,
Vaš DPS

Lara Buljan Gudelj, nova Predsjednica DPS-a