dr. sc. Mirjana Krizmanić

ŽIVOTOPIS:

Mirjana Krizmanić rođena je i školovana u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu završila jednopredmetnu psihologiju. Od 1960. do 2000. radila je na Filozofskom fakultetu, gdje je krajem 2000.umirovljena u trajnom zvanju redovnog profesora.

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta vodila je 30 godina Katedru za kliničku psihologiju, na kojoj je  uz Kliničku psihologiju predavala i Zdravstvenu psihologiju, Psihologiju ometenih u razvoju i Psihologijsko savjetovanje.

Znanstveno-istraživački rad kojim se bavila do početka Domovinskog rata bio je uglavnom usmjeren na ispitivanje smisla za humor i istraživanje kvalitete življenja, te konstrukciju i razvoj mjernih instrumenata. Od početka rata protiv Republike Hrvatske stručni  i znanstveni interes M. Krizmanić bio je usmjeren isključivo na područje pružanja i organiziranja psihosocijalne potpore i pomoći ratnim stradalnicima, te istraživanja psiholoških posljedica rata kod posebno ugroženih skupina – invalida i prognanika.

Mirjana Krizmanić bila je jedan od osnivača nevladine humanitarne udruge “Dobrobit” koja se bavila pružanjem psihosocijalne pomoći ratnim stradalnicima, edukacijom profesionalaca i paraprofesionalaca, te pisanjem tekstova iz područja psihosocijalne pomoći. Društveno je i dalje angažirana kroz nastupe u elektronskim i tiskanim medijima.

Objavila 70-ak znanstvenih i stručnih radova, 20-ak poglavlja u knjigama, 2 knjige, 7 priručnika za primjenu psihologijskih mjernih instrumenata, te 20 novih mjernih instrumenata.

Bila je voditelj nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, te mentor pri izradi velikog broja diplomskih, specijalističkih i doktorskih radnji.

Nagrade i priznanja:

1985. godine Republička nagrada za znanstveni rad „Božidar Adžija”,

1993.  nagrada „Ramiro Bujas“ za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije (zajedno s nekoliko članova „Dobrobiti“)

1999. povelja Filozofskog fakulteta

2005.  nagrada „Ramiro Bujas“ za „Psihologijski rječnik“ (zajedno s drugim autorima)

2007.nagrada „Marko Marulić“ – za osobit doprinos primijenjenoj psihologiji

2007. nagrada „Ramiro Bujas“ za životno djelo.

Ove je godine Zagrebačka skupština profesorici Krizmanić dodijelila nagradu “Zagrepčanka godine”.

SAŽETAK:

Odgovornost stručnjaka i struke u području samopomoći

Psihologija se, kao i svaka struka, morala u našem društvu izboriti za svoje „mjesto pod suncem“ i postati priznata  i kao struka i kao zvanje. Taj je put unatoč postojanja studija psihologije bio dug i mukotrpan, što bi samo po sebi trebalo doprinijeti tome da svoju struku gdje god je to moguće štitimo i unaprjeđujemo. Takva zaštita struke znači s jedne strane, da što odgovornije i što stručnije obavljamo svoj posao, a s druge, da se  aktivno suprotstavljamo onima koji bez adekvatnih znanja ulaze u naše područje i površno i neodgovorno nude svoje „usluge“.

Jedno od najplodnijih područja za takve aktivnosti je područje samopomoći, u kojem se objavljuju knjige koje nude sreću u 3 koraka, samopouzdanje u 5 koraka, sretan brak u 6 koraka itd. Osim toga, odražavaju se i mnoge radionice u kojima se skupo naplaćuje brzinsko stjecanje različitih sposobnosti i osobina, a  da pri tome nitko od nas ne prosvjeduje i ne nudi bolje i kvalitetnije sadržaje.

Novosti