don Ivan Grubišić: SOCIOLOŠKI I TEOLOŠKI TEMELJI ODGOVORNOSTI

SOCIOLOŠKI I TEOLOŠKI TEMELJI ODGOVORNOSTI

Dr.sc.  don Ivan Grubišić

Važnost odgovornog ponašanja je nemjerljiva te će o njoj biti govora na temelju imaginacije i zapažanja svećenika sociologa.

Naša je civilizacija zaboravila na pojam odgovornosti, puno smo toga smatrali važnijim od odgoja za odgovornu slobodu.

Zapadna civilizacija vođena parolama francuske revolucije izgrađivala je i tzv. građansko društvo i demokraciju na poznatim krilaticama: jednakost, bratstvo i sloboda. O slobodi se pjevalo i pjeva, vodili su se ratovi i podizali spomenici u ime slobode, ali ljude nisu odgajani za odgovornu slobodu.  Generacije odgajane u slobodi, ravnopravnosti i navodnom bratstvu mogu biti i podstreh za bolje, ali nažalost i stranputice u osobna i društvena bespuća. Parafrazirajući Tina  Ujevića: „Hodasmo, hodasmo… a put je bio dug, na kraju spoznasmo da je taj put samo krug“, ako nas ne prati odgovornost u slobodi ili odgovorna sloboda.

Neodgojeni za odgovornu slobodu ne mogu biti odgojitelji ni na kojoj razini. Oni o tome samo mogu govoriti, ali ako sami ne žive odgovorno loši su i neadekvatni modeli mladima. Odgoj za odgovornost mora početi vrlo rano. Očito je prvenstveno potrebna edukacija edukatora kako se ne bismo stalno vrtjeli u krugu.

O javnim nastupima don Ivana Grubišića više možete pročitati na stranici www.hau.hr

ŽIVOTOPIS:

Ivan Grubišić rođen je 20. lipnja 1936. u Dicmu. Maturirao je 1956. na Biskupskoj klasičnoj gimnaziji u Splitu. Diplomirao je 1962. na Bogoslovnom katoličkom fakultetu u Zagrebu, a 1982. na Filozofskom fakultetu u Zadru, sociologiju i filozofiju. Doktorirao je 1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Religiozno ponašanje katolika u Dalmaciji sredinom 80-ih i vrednovanje toga ponašanja.

Inicijator je i jedan od utemeljitelja Hrvatske akademske udruge Split-čovjek nadasve, pokretač je i voditelj tribina Suvremeno društvo i duhovnost i Znanost i društvo. Autor je 12 knjiga i urednik četiri zbornika. Pokretač je i odgovorni urednik časopisa  Dijalog.

Predavao je na Institutu za katehetizaciju pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na Teološko-katehetskom institutu u Splitu i na Hrvatskim studijima u Zagrebu. Sada predaje na Pomorskom i Filozofskom fakultetu u Splitu.

Grubišić je dobitnik državne nagrade za promidžbu i popularizaciju znanosti, godišnje nagrade grada Splita, nagrade „Velimir Terzić“ za promidžbu demokracije u Hrvatskoj te nagrade Slobodne Dalmacije za životno djelo.

2007. godine predsjednik Mesić ga je odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za osobite zasluge u kulturi.