Bihevioralno kognitivna terapija u Splitu

Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitivne terapije organizira početni stupanj edukacije iz bihevioralno kognitivnih terapija. Ova poslijediplomska edukacija namijenjena je psiholozima i liječnicima. Odvija se kroz predavanja, radionice i prikaze u malim grupama, u ukupnom trajanju od 70 sati.

Voditeljice edukacije su mr.sc Nada Anić, dr.sc. Ivanka Živčić Bećirević, dr. sc. Nataša Jokić Begić i dr.sc. Alessandra Pokrajac Bulian.

Hrvatska psihološka komora i Hrvatska liječnička komora vrednuju ovu edukaciju kao oblik trajnog usavršavanja psihologa i liječnika.

Početni stupanj edukacije realizirat će se kroz 8 radionica koje će se odvijati petkom ili nedjeljom prema dogovoru, svakih mjesec, mjesec i pol, s početkom u rujnu 2010.

Kotizacija za sudjelovanje u Praktikumu iznosi ukupno 4.400,00 kn. Može se uplatiti na žiro računa udruženja (2360000-1101583156), odjednom ili u 8 obroka (svaki po 550 kn). Budući da se radi o dislociranoj grupi, postoji mogućnost da cijena bude viša ukoliko grupa nije dovoljno velika.

Molimo Vas da vašu zainteresiranost za sudjelovanje potvrdite pismenim putem. Priloženu prijavnicu pošaljite do 30. rujna 2010. na e-mail adresu:

neda.pleic@gmail.com

>>Preuzimanje prijavnice ovdje<<

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Nedi Pleić na telefon 098/177 10 44.