Sastanak Sekcije predškolskih psihologa

Drage kolegice i kolege,

sastanak Sekcije predškolskih psihologa će se održati u petak , 1. prosinca 2017. u DV Koralj, Put Skalica 11 A, Split s početkom u 12,00 sati.

Dnevni red:
1. GESTALT TERAPIJA I RAD S DJECOM – predavač mr. spec. Ivana Jukić, prof.psih.
2. Razno;

Srdačno,
Tajnica Sekcije predškolskih psihologa
mr. spec. Žana Pavlović, prof.psih.

https://static.pexels.com/photos/346796/pexels-photo-346796.jpeg

Novosti