Sastanak sekcije za školsku psihologiju DPS-a

Poštovane kolege i kolegice,

pozivamo Vas na  sastanak Sekcije za školsku psihologiju Društva psihologa u Splitu koji će se održati u srijedu,  4. svibnja 2011.g. s početkom u 12.30 sati. Mjesto održavanja je u OŠ Marjan u Splitu, Gajeva 1.

Dnevni red:

  1. Na sastanku će kolegica Ivančica Grubišić održat izlaganje pod nazivom „Korelacija agresivnog i prosocijalnog ponašanja djece predškolske dobi s roditeljskim stilovima odgoja“- rezultati istraživanja
  2. DPS u novim okolnostima, Dijana Mikelić
  3. Dogovor i planiranje daljeg rada sekcije
  4. Razno

Dopročelnica Sekcije:                                 Tajnica:                                  Pročelnica Sekcije:

Ivanka Todorić                                  Grozdana Matanović                       Dijana Mikelić